Hệ thống nhân vật

Thời Minh Trị (cách đây 100 năm)

 • Asaba Sakitaro (Noriyuki Higashiyama)
 • Phan Bội Châu (Phạm Huỳnh Đông)
 • Akane Oiwa (Emi Takei)
 • Masa Asaba (Kazue Fukiishi)
 • Tsuyoshi Inukai (Tetsuya Takeda)
 • Shigenobu Ohkuma (Akira Emoto)
 • Cường Để (Nguyễn Bình Minh)
 • Trần Đông Phong (Lê Hồng Đăng)

Thời hiện đại

 • Tetsuya Suzuki (Noriyuki Higashiyama)
 • Giám đốc Nguyễn Thành Nam (Phạm Huỳnh Đông)
 • Lê Hồng Liên (Nguyễn Lan Phương)
 • Sakura Suzuki (Mana Ashida)
 • Noriaki Hatakeyama	(Yuichi Nakamaru)
 • Machi Kinoshita (Yukiyo Toake)