DigiCon6 ASIA

DigiCon6 ASIA

Information

Vietnam will become the latest participant to the18th DigiCon6 ASIA.

2016.08.12

Vietnam will become the latest participant to the18th DigiCon6 ASIA. The organizer, which will be responsible for collecting and judging the works, is state-run educational channel VTV7.
With Vietnam’s participation, DigiCon6 ASIA becomes a short movie contest that includes 11 areas and countries in Asia. The deadline to submit works in Vietnam is September 7. The contact for queries is provided below.

VTV7
Educational Television Centre

Attn: DigiCon6 Vietnam 2016 Organizer
43 Nguyen Chi Thanh – Ba Dinh – Hanoi
EMAIL: digicon6@vtv.vn
「VTV7」website
http://vtv7.vtv.vn/Digicon6 lần thứ 18, đánh dấu sự tham gia lần đầu tiên của Việt Nam. Trung tâm sản xuất các Chương trình Giáo dục VTV7 - Đài truyền hình Việt Nam sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức, chấm giải và tuyển chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để đem đến Digicon6 tại Nhật Bản.
Như vậy, Digicon6 lần này với sự tham gia của Việt Nam sẽ nâng tổng số quốc gia tham dự lên con số 11. Sẽ có rất nhiều video ngắn được gửi về để tranh tài trong cuộc thi. Và chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi không biết các tác phẩm được lựa chọn đến từ Việt Nam - quốc gia lần đầu tiên tham gia sẽ như thế nào?
Ngay bây giờ hãy gửi các tác phẩm về Trung tâm Sản xuất các chương trình Giáo dục - VTV7 - Đài truyền hình Việt Nam qua email để dành cơ hội đến với chung kết Digicon6 tại Nhật Bản nhé!
Thời gian nhận các tác phẩm là ngày 7 tháng 9 này.


제 18회 디지콘6 아시아에 베트남이 새롭게 참가하게 되었습니다. 베트남에서의 작품모집, 심사는 베트남 국영 방송국의 교육채널 가 담당하게 됐습니다.
베트남의 참가로 디지콘6 아시아는 아시아 11개국, 지역이 참가하는 쇼트무비 콘테스트로 확대됩니다.
베트남의 작품모집 마감은 9월 7일.


越南也會參加第18次DigiCon6 ASIA大賽。 本次在越南的作品募集和評審的設計者是越南國營教育放送電視台「VTV7」。
因為越南的參加,DigiCon6 ASIA擴張到了11國地域到短片比賽。
越南作品募集到截止日期是9月7日。

Back to list

Inquiry

DigiCon6 ASIA Headquarters
TEL: +81-3-3505-0661 / FAX: +81-3-3588-6378 TIME: Mon. - Fri. 10am-6pm, Weekends and Holidays CLOSED e-mail: info2021@digicon6.com

1995-2022, Tokyo Broadcasting System Holdings, INC. All Rights Reserved.

Back to PageTop